Reveal: #SewDollyClackett entry

sewdollyclackett11
If you haven’t heard already,  Roisin of Dolly Clackett is getting married. To get the online sewing community involved in the celebration, Rhinestones and Telephones is hosting a competition, aptly named #sewdollyclackett. The rules are simple:

The contest will run from February 23, 2014, and close on April 23, 2014.  Roisin will be our illustrious judge and award our generously donated prizes.  Contestants will sew a dress (it must be a dress as Roisin is the Queen of Dresses) that emulates her style.

Als je nog niet hebt gehoord, Roisin van Dolly Clackett gaat trouwen. Om de online naaien gemeenschap bij te betrekken, Rhinestones and Telephones heeft een wedstrijd bedacht, met de toepasselijke naam #sewdollyclackett. De regels zijn simpel:

De wedstrijd loopt van 23 februari 2014 en sluit op 23 april 2014. Roisin zal onze illustere rechter zijn en gunnen ons gedoneerd prijzen. Deelnemers zullen een jurk naaien (het moet een jurk als Roisin is de koningin van Dresses) dat haar stijl emuleert.

sewdollyclackett2

I just had to jump on board. I am a sucker for a pretty dress, and I live in them in warmer weather. Roisin is known for her off-beat fabric choices, so once the contest was announced I knew exactly which fabric I would choose. If you follow me on Instagram, you already know which one I chose.

Ik MOEST mee doen. Ik ben een sucker voor een mooie jurk, en ik draag altijd jurken met warm weer. Roisin is bekend van haar unique stof keuzes, dus zodra de wedstrijd werd aangekondigd wist ik precies welke stof ik zou kiezen. Als je me op Instagram volgt, weet je al welke ik koos.

sewdollyclackett3

My only problem was, I haven’t sewn any one of Roisin’s favourite dress patterns! I did, however, go for an indie pattern – the Belladone by Deer and Doe, which I think she would approve of. This is my third attempt at this dress (see attempt 1 and 2). And I think I’ve finally figured it out! The darts are in the right place and the back doesn’t gape. WIN!

Mijn enige probleem was, heb ik niet een van de Roisin’s favoriete jurk patronen ooit genaaid! Ik dacht, ik ga dan voor een indie patroon – de Belladone door Deer and Doe, waarvan ik denk dat ze zou goedkeuren. Dit is mijn derde poging om deze jurk (zie poging 1 en 2). En ik denk dat ik het eindelijk snap! De darts zijn op de juiste plaats en de rug zit niet losjes. WIN!

sewdollyclackett4

I finally figured out how to fix my fitting problem with this dress. Instead of trying to add length to the bodice and then moving the dart down, I added length above the dart (let me know if you’d like a little tutorial on how I did this). For the back, I used this tutorial over at Lladybird’s blog to reduce the gaping at the top of the bodice back, and I also pinched out a centimeter on either side of the zipper to make the lower bodice fit. Also, I finished the edges on the back bodice pieces using bias tape, so hopefully it won’t stretch out over time.

Ik heb eindelijk bedacht hoe ik deze jurk passend kon maken. In plaats van te proberen om de lengte toe te voegen aan het lijfje en dan het verplaatsen van de dart naar beneden, voegde ik lengte boven de dart (laat me weten als je wilt een uitleg over hoe ik dit deed). Voor de rug, gebruikte ik deze tutorial op de blog van Lladybird over vermindering van het vergapen aan de bovenkant.  Ik kneep ook een centimeter uit op beide kanten van de rits.. Ik heb ook de randen aan de achterkant netjes afgemaakt met behulp van biaisband, dus hopelijk zal het niet uitstrekken.

sewdollyclackett5

Now that I have it all figured out, I am excited to try different variations of this dress, like adding a pleated skirt or narrowing the shoulders or lowering the neckline. I’m wondering if the chardon skirt can be attached to this dress…

Nu dat deze patroon heel goed past, vind ik het boeiend om verschillende varianten van deze jurk te proberen, zoals het toevoegen van een geplooide rok of verkleinen van de schouders of het verlagen van de halslijn. Ik ben benieuwd of de Chardon rok past op deze jurk …

sewdollyclackett8

But before that, I must start on my bridesmaid dress for my sister’s wedding. Starting with a muslin, because that’s just the right thing to do…

Maar eerst moet ik mijn jurk maken voor mijn zusje’s bruiloft. Ik ga beginnen met een muslin, want dat moet je gewoon doen…

sewdollyclackett10

Congratulations to Roisin! And good luck to the other contestants!

The deets:

Pattern/Patroon: Belladone by Deer and Doe

Size/Maat: 40/42

Fabric/Stof: 100% cotton/katoen from the stash

Notions/Fournituren: thread, biastape, zipper, all from the stash.

Cardigan/Vest: Zara

Shoes/Schoenen: Irregular Choice (of course I had to wear my irregular choice shoes for this shoot!)